Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Avaleht
Viimsi Vesi
Ettevõttest
Viimsi Vesi
Kliendile
Viimsi Vesi
Liitujale
Viimsi Vesi
Uudised
Viimsi Vesi
Blanketid/Avaldused
Viimsi Vesi
Enampakkumised
Viimsi Vesi
Ühtekuuluvusfond ÜF
Viimsi Vesi
Kontakt
 

  Viimsi Vesi Veenäitude teatamine
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Operatiivinfo
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Tarbimislepingu sõlmimine
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Omaniku vahetus
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Tariifid ja teenuste hinnakiri
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Korduvad küsimused
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Tasub teada
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Veeanalüüsid
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Purgimisteenust pakuvad
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Tehnorajatise talumine
Viimsi Vesi


Tehnorajatise talumine

 

Vastavalt asjaõigusseaduse rakendamise seadusele (AÕSRS) on maaomanikul õigus taotleda tasu tehnovõrkude ja –rajatiste talumise eest.

Tulenevalt AÕSRS saab kinnisasja omanik talumistasu taotleda juhul, kui seoses tehnovõrgu talumisega on seotud kitsendused (seadusjärgselt kehtestatud kinnisomandi kasutamise piirang või piirangute kompleks).

Kui kitsenduse ulatuse olemasolu ja selle suurus erineb AÕSRS lisas sätestatud eeldusest, peab kitsenduse olemasolu ja ulatuse ära tõendama kinnisasja omanik, kes tasu taotleb.

 

Tasu saamiseks tuleb kinnisasja omanikul esitada tehnovõrgu ja -rajatise talumise tasu taotlus. (taotlus  salvestada arvutisse või välja printida).

Vormistatud taotluse palume saata digitaalselt allkirjastatult e-postile: info@viimsivesi.ee

AS Viimsi Vesi, Nelgi tee 1, Viimsi vald, 74001 Harju maakond, Klienditeenindus on avatud E-N 8.30 - 16.00 ja R 8.30 - 14.00, Kliendiinfo 606 6848, E-post info@viimsivesi.ee
 
Viimsi Vesi AS