Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Avaleht
Viimsi Vesi
Ettevõttest
Viimsi Vesi
Kliendile
Viimsi Vesi
Liitujale
Viimsi Vesi
Uudised
Viimsi Vesi
Blanketid/Avaldused
Viimsi Vesi
Enampakkumised
Viimsi Vesi
Ühtekuuluvusfond ÜF
Viimsi Vesi
Kontakt
 

  Viimsi Vesi Veenäitude teatamine
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Operatiivinfo
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Tarbimislepingu sõlmimine
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Omaniku vahetus
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Tariifid ja teenuste hinnakiri
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Korduvad küsimused
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Tasub teada
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Veeanalüüsid
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Purgimisteenust pakuvad
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Tehnorajatise talumine
Viimsi Vesi


Tarbimislepingu sõlmimine

Teenusleping sõlmitakse ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omaniku või valdajaga kinnistusraamatu väljavõtte alusel. Kaasomanike puhul on sõlmitakse leping ühe omanikuga.

Teenuslepingu sõlmimiseks palume täita avaldus (avaldus salvestada arvutisse või välja printida, seejärel täita ja edastada e-posti aadressile info@viimsivesi.ee)

Teenuslepingu sõlmimise eelduseks on:

  • Liitumislepingust tulenevate kohustuste täitmine
  • Veemõõdusõlme vastuvõtmise akt. (Veemõõdusõlme ja veemõõtja plommimisega seotud tegevuse juhendi leiad siit)

 

Teenuslepingu avaldus vaadatakse läbi kümne tööpäeva jooksul ning kui kõik eeldused lepingu sõlmimiseks on täidetud saadetakse teenusleping digitaalseks allkirjastamiseks e-posti teel.

 

AS Viimsi Vesi, Nelgi tee 1, Viimsi vald, 74001 Harju maakond, Klienditeenindus on avatud E-N 8.30 - 16.00 ja R 8.30 - 14.00, Kliendiinfo 606 6848, E-post info@viimsivesi.ee
 
Viimsi Vesi AS