Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Avaleht
Viimsi Vesi
Ettev§ttest
Viimsi Vesi
Kliendile
Viimsi Vesi
Liitujale
Viimsi Vesi
Uudised
Viimsi Vesi
Blanketid/Avaldused
Viimsi Vesi
Enampakkumised
Viimsi Vesi
▄htekuuluvusfond ▄F
Viimsi Vesi
Kontakt
 

  Viimsi Vesi ▄F1
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi ▄F2
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi ▄FIV
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi ▄F V
Viimsi Vesi


▄F V

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekt „Viimsi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemi hooldamise seadmete ja vahendite soetamine“.

SFOS kood 2.1.0101.15-0143

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks oli  soetada AS Viimsi Vesi hooldustraktor, järelkäru traktori transportimiseks, hooldusauto ning GPRS andurid veekulu mõõtmiseks. Traktor  on vajalik avariide likvideerimiseks, liitumispunktide rajamiseks, veetöötlusjaamas ja reoveepuhastis kemikaalide veoks, reoveepuhastis reoveesette äraveoks. Taotlusega soovitakse soetada ka järelkäru traktori transportimiseks avarii paikadesse ja pinnastööde tegemiseks objektile viimiseks kuna väiketraktoriga valla territooriumil sõitmine oleks ebaotstarbekas ja aeganõudev protsess.

Viimis valla territooriumil on hooldatavat torustikku kokku ligi 300km ulatuses. Igapäevasteks hooldustööde tegemisteks ning vee-ettevõtte kulude vähendamiseks soetati  hoolduauto, mille abil hakatakse tegema torustiku läbipesu, vajadusel saab autot kasutada ka pumplate ja kogumismahutite tühjendamiseks.    

Projekti kogu maksumus oli 411 131,67 eurot, millest KIKi toetus moodustas 85% ehk 349 461,92 eurot.

Projekti käigus soetati hooldustraktor, järelkäru traktori transportimiseks, hooldusauto ning teisaldatavad GPRS andurid veekulu mõõtmiseks.

AS Viimsi Vesi, Nelgi tee 1, Viimsi vald, 74001 Harju maakond, Klienditeenindus on avatud E-N 8.30 - 16.00 ja R 8.30 - 14.00, Kliendiinfo 606 6848, E-post info@viimsivesi.ee
 
Viimsi Vesi AS