Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Avaleht
Viimsi Vesi
Ettev§ttest
Viimsi Vesi
Kliendile
Viimsi Vesi
Liitujale
Viimsi Vesi
Uudised
Viimsi Vesi
Blanketid/Avaldused
Viimsi Vesi
Enampakkumised
Viimsi Vesi
▄htekuuluvusfond ▄F
Viimsi Vesi
Kontakt
 

  Viimsi Vesi ▄F1
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi ▄F2
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi ▄FIV
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi ▄F V
Viimsi Vesi


▄FIV

 

 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekt „Viimsi veekorraldus IV etapp“
SFOS kood 2.1.0101.134-0118
 Projekti eesmärk
Projekti elluviimise eesmärgiks on Viimsi valla vee- ja reoveetorustike rajamine ning rekonstrueerimine Muuga küla veevarustussüsteemi ringistamine ning kogu Viimsi valla kokkukogutava reoveekanalisatsiooni juhtimine Muuga puhastisse, millega lõpetatakse reovee juhtimine AS Tallina Vesi kuuluvasse kanalisatsioonisüsteemi. Muuga reoveepuhastile paigaldatakse muda töötlusseadmed, mis tagavad muda nõuetekohase käitlemise.
Viimsi valla tänavate vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja rajamisega vahetatakse välja amortiseerunud vee- ja reoveetorustikud. Rajatavad teoveetorustikud ühendatakse seejuures otse või läbi transiittorustike Viimsist Muuga reoveepuhastisse reovett juhtiva pea reoveetorustikuga. 
Tööde maht
Projekti raames planeeritakse teostata ehitustöid järgmises mahus: 
Torustikud:
Veetorustik                                                       - 24, 5 km
Isevoolne reoveekanalisatsioonitorustik - 19,0 km
Reovee survekanalisatsioonitorustik     - 14,4 km
Reoveepumplate ehitamine                       - 8 tk
Reoveepumplate rekonstrueerimine      - 1 tk
Reoveepuhasti:
Reoveepuhasti rekonstrueerimine          - 1 tk
 
Tööd viiakse ellu järgmiste lepingutega:
Lepingu nimetus
Lepingu sõlmimise kuupäev
Lepingu tähtaeg
Töövõtja
 
 
FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus ÜF projekti „Viimsi veekorralduse IV etapp“ projekteerimis-ehitustöödel
1.08.2014
31.12.2015
AS Infragate Eesti
 
Reoveepuhasti projekteerimine
3.03.2014
30.08.2014
Töö teostatud
 
Viimsi ja Muuga puhasti vaheliste torustike ja pumplate projekteerimis-ehitustööd
26.05.2014
6.12.2015
AS Viimsi Keevitus
 
Muuga reoveepuhasti ehitus
18.02.2015
15.12.2015
AS Viimsi Keevitus, RVT Ehitus OÜ
 
Vee kulumõõtjate tarne ja paigaldus
03.07.2015
05.10.2015
OÜ Lokaator, AS Terrat
 
Muuga reoveepuhasti rekonstrueerimise põhi- ja tööprojekti ekspertiis
1.09.2014
12.10.2014
Töö teostatud
 
Laiaküla ühendus vee- ja reoveetorustiku rajamine
18.02.2015
18.07.2015
OÜ Gabariit; OÜ E&G
 
Laiaküla vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine
27.02.2015
31.08.2015
OÜ MSM
 
Lääne tee reoveetorustiku projekteerimine ja rajamine
24.07.2015
21.12.2015
OÜ MSM 
 
Haabneeme vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine ja rajamine
26.02.2015
30.09.2015
AS Vensen
 
FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus ÜF projekti „Viimsi veekorralduse IV etapp“ lisatöödele
26.02.2015
31.12.2015
AS Tallinna Linnaehitus
 
Muuga reoveepuhasti labori sisseseade
2015/sept
2015/det
 
 
Reoveepuhasti ruumide sisseaseade
2015/sept
2015/det
 
 
Torustike projekteerimine ja rajamine Pärnamäe külas
10.06.2015
27.11.2015
AS Merko Infra ja AS Merko Ehitus Eesti
 
Lubja mäepealse torustike projekteerimis-ehitustöövõtt
2015/juuni
2015/detsember
AS Merko Infra ja AS Merko Ehitus Eesti
 
Haabneeme keskuse torustike projekteerimis-ehitustöövõtt
10.06.2015
7.11.2015
MSM OÜ
 
Torustike projekteerimine ja rajamine Viimsi idakaldal
10.06.2015
27.11.2015
AS Viimsi Keevitus
 
Viimsi asula piirkonna torustike rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustöövõtt
 
10.06.2015
7.11.2015
AS Merko Infra ja AS Merko Ehitus Eesti
 
Uute tööde FIDIC Insener ja omanikujärelevalve
10.06.2015
31.12.2015
AS Infragate Eesti 
 
 

 

AS Viimsi Vesi, Nelgi tee 1, Viimsi vald, 74001 Harju maakond, Klienditeenindus on avatud E-N 8.30 - 16.00 ja R 8.30 - 14.00, Kliendiinfo 606 6848, E-post info@viimsivesi.ee
 
Viimsi Vesi AS