Blanketid/Avaldused

Veebis saab avaldust täita:

Avalduse vormid saab alla laadida:

Avalduse blankett liitumiseks ja tehniliste tingimuste väljastamiseks
Avaldus teenuslepingu sõlmimiseks
Liitumistasude hüvitamise taotlus
Avaldus veemõõtja paigaldamiseks ja/või plommimiseks
Veemõõtja paigaldamise avaldus
Avaldus teenuslepingu sõlmimiseks omaniku vahetusega
Teenuslepingu lõpetamise avaldus