Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Avaleht
Viimsi Vesi
Ettev§ttest
Viimsi Vesi
Kliendile
Viimsi Vesi
Liitujale
Viimsi Vesi
Uudised
Viimsi Vesi
Blanketid/Avaldused
Viimsi Vesi
Enampakkumised
Viimsi Vesi
▄htekuuluvusfond ▄F
Viimsi Vesi
Kontakt
 

  Viimsi Vesi ▄F1
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi ▄F2
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi ▄FIV
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi ▄F V
Viimsi Vesi


▄htekuuluvusfond ▄F

 

Ühtekuuluvusfond loodi 1993. aastal Euroopa Liidu Maastrichti lepinguga. Ühtekuuluvusfondi eesmärgiks on viia keskkonnasektori seisukord vastavusse Euroopa Liidu nõuetega ning saavutada hea transpordiühendus Euroopa Liidu liikmesriikide vahel.

Ühtekuuluvusfondist toetatakse suuremahulisi investeeringuid transpordi- ja keskkonnaprojektidesse riikides, kus sisemajanduse kogutoodang on alla 90% Euroopa Liidu keskmisest.

Projekti üldaandmed:

 • Nimetus: Viimsi veekorraldus
 • Euroopa Komisjoni (EK) rahastusotsuse nr: CCI 2004 EE 16 C PE 002
 • EK rahastamisotsuse algus: 09.12.2004
 • EK rahastamisotsuse lõpp: 31.12.2008
 • EK rahastamisotsuses toodud eelarve: 13 100 000 EUR
 • EK-poolne abimäär: 75%
 • Kaasrahastaja: AS Viimsi Vesi
 • Toetuse saaja: AS Viimsi Vesi
 • Projekti piirkond: Viimsi vald.

  Projekti eesmärkideks on:
 • Saavutada olmevee kvaliteedi direktiivi 98/83/EÜ, joogivee direktiivi 80/778/EÜ ja asulareovee direktiivi 91/271/EÜ nõuete täitmine
 • Vähendada joogivee kadu ca 20%-ni
 • Vähendada majapidamiste poolt kanalisatsiooni juhitud reostuskoormust
 • Ca 8500 elanikku ühendada rajatavasse ühisreoveesüsteemi, tõstes ühendusmäära 52%-lt 95%-ni
 • Ca 7100 elanikku ühendada kvaliteetsesse ühisveevarustusvõrku, vähendamaks elanike terviseriske.


AS Viimsi Vesi, Nelgi tee 1, Viimsi vald, 74001 Harju maakond, Klienditeenindus on avatud E-N 8.30 - 16.00 ja R 8.30 - 14.00, Kliendiinfo 606 6848, E-post info@viimsivesi.ee
 
Viimsi Vesi AS