Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Avaleht
Viimsi Vesi
Ettevõttest
Viimsi Vesi
Kliendile
Viimsi Vesi
Liitujale
Viimsi Vesi
Uudised
Viimsi Vesi
Blanketid/Avaldused
Viimsi Vesi
Enampakkumised
Viimsi Vesi
Ühtekuuluvusfond ÜF
Viimsi Vesi
Kontakt
 

  Viimsi Vesi Uuemad uudised
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Uudiste arhiiv
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Vabad töökohad
Viimsi Vesi


Uudiste arhiiv

Kastmisvee arvesti kasutamise info

19.06.2018

Kastmisvesi on vesi, mida ei juhita kanalisatsiooni ja ei arvestata reoveekoguse hulka. AS Viimsi Vesi teenuslepingu tüüptingimuste järgi võrdub arveldamisel kanalisatsiooni kogus veekogusega. Kastmisvee korral arvestatakse kastmisvee kogus kanalisatsiooni kogusest maha.

Kuidas kastmisvett arvestatakse?

AS Viimsi Vesi  pakub kastmisvee võimalust üksnes selleks eraldi paigaldatud arvesti alusel. Seega peab kliendil olema nõuetekohane (kehtiva taatlusega, plommitud) kastmisvee mõõtja. Kastmisvee mõõtja allub täpselt samadele kontrolli nõuetele nagu kinnistu peaveemõõtja. Erinevus on selles, et kui kinnistu peaveemõõtja vahetamise ja plommimise kulud kannab vee-ettevõtja, siis kastmisvee mõõtjaga seotud kulud tuleb kanda kinnistu omanikul. Veearvesti kui mõõtevahend allub mõõteseadusele ning majandus- ja taristuministri määrusega on taatluskehtivusaeg alates 26.09.2016 viis aastat. Seega tuleb kliendil taadelda/vahetada oma kastmisveearvesti vähemalt iga 5 aasta järel ning vastav akt esitada vee-ettevõttele. Vee-ettevõtja plommib arvesti ning kontrollib selle vastavust nõuetele.

Peaveearvesti taatlemine on AS-i Viimsi Vesi  kohustus, kuid kastmisveearvesti taatlemine 5 aasta tagant on kliendi kohustus. AS-il Viimsi Vesi on õigus kastmisvee näitu mitte arvestada, kui arvesti pole taadeldud vastavalt määrusele.

Millised on kastmisvee paigaldamisega seotud kulud?

Kõik kastmisvee mõõtjaga seotud kulud kannab klient, kaasa arvatud veemõõdusõlmede inspektori väljasõidu tasu. Kastmisvee mõõdusõlme rajamise kulud sõltuvad juhtumi keerukusest. Lisaks tuleb kliendil omal osta eraldi arvesti, mis vastab kõikidele seadusest tulenevatele nõuetele (üldiselt kõik Eesti müüdavad arvestid vastavad). AS-i Viimsi Vesi kaudu saab osta kaugloetavaid veearvesteid, mille puhul ei ole näidu teatamine vajalik.

Edaspidi tuleb veearvesti taadelda või välja vahetada iga viie aasta järel. Kõik kastmisvee mõõdusõlme hooldamise ja mõõtja taatlemise või vahetamise kulud kannab klient. Palume hilisemate arusaamatuste vältimiseks enne otsuse tegemist hoolega kaaluda,  kas teie kastmisvee vajadus on selline, et on õigustatud taoliste kulutuste tegemine! AS Viimsi Vesi jälgib teie mõõtjate taatlustähtaegu ning tähtaja saabumisel nõuab ka kastmisvee mõõtja taatlemist või asendamist.

 

 « Tagasi
AS Viimsi Vesi, Nelgi tee 1, Viimsi vald, 74001 Harju maakond, Klienditeenindus on avatud E-N 8.30 - 16.00 ja R 8.30 - 14.00, Kliendiinfo 606 6848, E-post info@viimsivesi.ee
 
Viimsi Vesi AS