Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Avaleht
Viimsi Vesi
Ettevõttest
Viimsi Vesi
Kliendile
Viimsi Vesi
Liitujale
Viimsi Vesi
Uudised
Viimsi Vesi
Blanketid/Avaldused
Viimsi Vesi
Enampakkumised
Viimsi Vesi
Ühtekuuluvusfond ÜF
Viimsi Vesi
Kontakt
 

  Viimsi Vesi Veenäitude teatamine
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Operatiivinfo
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Tarbimislepingu sõlmimine
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Omaniku vahetus
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Tariifid ja teenuste hinnakiri
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Korduvad küsimused
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Tasub teada
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Veeanalüüsid
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Purgimisteenust pakuvad
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Tehnorajatise talumine
Viimsi Vesi


Veeanalüüsid

Viimsi joogivesi vastab kõikidele joogivee kvaliteedinõuetele, mis on kehtestatud Sotsiaalministeeriumi 31.07.2001 määrusega nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/12782324?leiaKehtiv). AS Viimsi Vesi võtab veeproove veevõrgust 1 kord kvartalis vastavalt Terviseametiga kooskõlastatud joogivee kontrollikavale. Tulemused edastatakse Terviseametile.

Viimsi joogivee analüüsitulemused:

• Viimsi veepuhastusjaamast väljuva joogivee proovi tavaanalüüsi protokollid (üldkeemia ja mikrobioloogia)

• Pargi lasteaiast võetud joogivee proovi süvaanalüüs (süvaanalüüs üldkeemia, süvaanalüüs metallid, ohtlikud ained, pestitsiidijääkide määramine ja mikrobioloogia)

• Püünsi Põhikoolist võetud joogivee proovi süvaanalüüs (süvaanalüüs üldkeemia, süvaanalüüs metallid, ohtlikud ained, pestitsiidijääkide määramine ja mikrobioloogia).

AS Viimsi Vesi, Nelgi tee 1, Viimsi vald, 74001 Harju maakond, Klienditeenindus on avatud E-N 8.30 - 16.00 ja R 8.30 - 14.00, Kliendiinfo 606 6848, E-post info@viimsivesi.ee
 
Viimsi Vesi AS